Skip to content

EA editie 2023
Living with the Elements

Expeditie Ameland, a storytelling adventure wordt georganiseerd door
Stichting Verhalenderwijs, Ameland Vertel! en Sier aan Zee.

Expeditie Ameland
Living with the Elements
16 t/m 19 november 2023

Lees hier alles over de vertelactiviteiten
Read everything about the storytelling-activities
Lesen Sie alles über die Storytelling-Aktivitäten

Expeditie Ameland
Living with the Elements

In november 2023 gaan we op Ameland weer op vertelavontuur. Het thema van editie 2023 is ‘Living with the Elements’. Dat past bij deze tijd van duurzaam omgaan met de aarde en zeker ook met het eiland Ameland. Dat eiland leeft al eeuwen met de elementen. Water en wind hebben het eiland mee gevormd. In deze tijd wordt er hard gewerkt aan duurzaamheid. Zo wordt energie gehaald uit zonlicht en de stroming van het Borndiep.

Drie gerenommeerde vertellers nemen de deelnemers meenemen in workshops en voorstellingen. Leden van ‘Ameland Vertel!’ verzorgen een Verhalentocht door Hollum. Verschillende personen en organisaties op Ameland en daarbuiten werken mee om het thema van het festival breed onder de aandacht te brengen.

Expeditie Ameland 2023 is van 16 tot en met 19 november, tijdens Kunstmaand Ameland loopt. Hoofdlocatie van het festival is Sier aan Zee, de accommodatie in de duinen aan de voet van de vuurtoren. De workshops zijn volgeboekt, voor de voorstellingen en het Verteldiner kunt u reserveren.

Expedition Ameland
Leben mit den Elementen

Im November 2023 werden wir auf Ameland wieder auf ein Abenteuer des Geschichtenerzählens gehen. De dritte Expedition Ameland, A Storytelling Adventure. Das Thema der Variante 2023 lautet: “Leben mit den Elementen”. 

Das passt in diese Zeit des nachhaltigen Umgangs mit der Erde und sicher auch mit der Insel Ameland. Diese Insel lebt seit Jahrhunderten mit den Elementen. Wasser und Wind haben die Insel geformt. In dieser Zeit arbeiten wir intensief an Nachhaltigkeit. Beispielsweise wird Energie aus Sonnenlicht und der Strömung des Borndieps gewonnen.

Drei renommierte Geschichtenerzähler nehmen die Teilnehmer in ihren Workshops und Performances mit. Die Mitglieder von Ameland Vertel! bieten Ihnen eine weitere Geschichtsreise durch Hollum an.

Viele Menschen und Organisationen auf Ameland und darüber hinaus arbeiten mit Expedition Ameland zusammen um das Thema des Festivals weithin bekannt zu machen. 

Expedition Ameland 2023 findet vom 16. bis 19. November statt. Das ist der Monat in dem auch der Kunstmonat auf Ameland stattfindet. Hauptort des Festivals bleibt Sier aan Zee, die Unterkunft in den Dünen am Fuße des Leuchtturms.

Die Workshops sind ausgebucht, Sie können Reservierungen für die Aufführungen und das Storytelling Dinner vornehmen.

Expedition Ameland
Living with the Elements

In November 2023 we will go on a storytelling adventure again on Ameland. The theme of the 2023 edition is ‘Living with the Elements’. That fits in with this time of sustainable treatment of the earth and certainly also of the island of Ameland. That island has lived with the elements for centuries. Water and wind have shaped the island. During this time, we are working hard on sustainability. For example, energy is obtained from sunlight and the current of the Borndiep. 

Three renowned storytellers take the participants on a journey through workshops and performances. Members of ‘Ameland Vertel!’ provide a Story Tour through Hollum. Various people and organizations on Ameland and beyond are working to bring the theme of the festival to the attention of the public.

Expedition Ameland 2023 is from 16 to 19 November, during Kunstmaand Ameland. The main location of the festival is Sier aan Zee, the accommodation in the dunes at the foot of the lighthouse. 

The workshops are fully booked, you can make reservations for the performances and the Storytelling Dinner.