Skip to content

EA editie 2022
Treasures of the Tradition

Expeditie Ameland, a Storytelling Adventure wordt georganiseerd door
Stichting Verhalenderwijs, Ameland Vertel! En Sier aan Zee.

Een Expeditie Ameland Special

Het was toch echt de bedoeling om van ‘Expeditie Ameland – a storytelling adventure’ een tweejaarlijks evenement te maken. Maar er komt een extraatje aan. Een special.

Tijdens Expeditie Ameland 2021 hebben jullie kennis kunnen maken met de traditie van Shonaleigh Cumbers. Velen van jullie waren zo enthousiast dat ze wel meer daarvan wilden. Shonaleigh was zo enthousiast dat er bij haar een ‘little plan’ rijpte. Dat plan gaan we werkelijkheid maken!

Van woensdag 12 tot en met zondag 16 oktober dit jaar ben je opnieuw welkom bij Sier aan Zee.

Onder de noemer ‘Treasures of the Tradition’ zal Shonaleigh je uitgebreider kennis laten maken met de vele schatten die de traditie van de Drut’syla’s herbergt. Overdag ga je aan het werk in workshops. ’s Avonds is er tijd voor jezelf. Eén avond wordt vrij gehouden voor een vertelling door Shonaleigh.

Het programma begint op woensdagmiddag om 15.00 uur en eindigt op zondag na het ontbijt.

Alle maaltijden en koffie/thee tijdens de workshops zijn inbegrepen. Ieder krijgt een eigen kamer.
Kosten bedragen €595 p.p.

Wil je partner ook mee naar dit prachtige eiland? Dat kan. Voor €200 bieden we een partner-arrangement. Dit omvat alle overnachtingen en maaltijden plus de avondvertelling door Shonaleigh.

Graag tot ziens op Ameland!

Eine Expedition Ameland Special

Es war eigentlich die Intention, “Expedition Ameland – a storytelling adventure” zu einer alle zwei Jahre stattfindenden Veranstaltung zu machen. Aber es kommt noch ein Extra. Ein Special.

Während der Expedition Ameland 2021 konnten Sie die Tradition der Shonaleigh Cumbers kennenlernen. Viele von euch waren so begeistert, dass sie mehr davon wollten. Shonaleigh war so aufgeregt, dass ihr ein „kleiner Plan“ in den Sinn kam. Lasst uns diesen Plan Wirklichkeit werden lassen!

Unter der Überschrift „Schätze der Tradition“ stellt Ihnen Shonaleigh die vielen Schätze vor, die die Tradition der Drut’sylas enthält. Tagsüber arbeitest du in Werkstätten. Abends bleibt Zeit für sich. Ein Abend wird für eine Erzählung von Shonaleigh freigehalten.

Das Programm beginnt am Mittwochnachmittag um 15 Uhr und endet am Sonntag nach dem Frühstück.

Alle Mahlzeiten und Kaffee/Tee während der Workshops sind inklusive. Jeder bekommt sein eigenes Zimmer.

Möchte Ihr Partner auch auf diese schöne Insel kommen? Das kann. Für € 200 bieten wir ein Partnerpaket an. Dies beinhaltet alle Unterkünfte und Mahlzeiten sowie die abendliche Erzählung von Shonaleigh.

Wir freuen uns, Sie auf Ameland zu sehen!

An Expedition Ameland Special

It really was the intention to make ‘Expedition Ameland – a storytelling adventure’ a biennial event. But there’s an extra coming. A special.

During Expedition Ameland 2021 you were able to get acquainted with the tradition of Shonaleigh Cumbers. Many of you were so excited that they wanted more of that. Shonaleigh was so enthusiastic that a “little plan” hatched in her mind. Let’s make that plan a reality!

You are welcome again at Sier aan Zee from Wednesday 12 to Sunday 16 October this year.

Under the heading ‘Treasures of the Tradition’, Shonaleigh will introduce you to the many treasures that the tradition of the Drut’sylas contains. During the day you will work in workshops. In the evening there is time for yourself. One evening will be a storytelling night by Shonaleigh.

The program starts on Wednesday afternoon at 3 pm and ends on Sunday after breakfast.

All meals and coffee/tea during the workshops are included. Everyone gets their own room.
Costs are € 595 pp.

Does your partner also want to come to this beautiful island? That’s possible. For € 200 we offer a partner package. This includes all lodging and meals plus the storytelling evening by Shonaleigh.

We look forward to seeing you on Ameland!