Skip to content

EA editie 2024 special
A sky full of stories

Expeditie Ameland, a storytelling adventure wordt georganiseerd door
Stichting Verhalenderwijs, Ameland Vertel! en Sier aan Zee.

Expeditie Ameland
A sky full of stories
16 t/m 20 oktober 2024

Expeditie Ameland
Living with the Elements

Van 16 tot en met 20 oktober 2024 komen Shonaleigh Cumbers en Simon Heywood naar Ameland met ‘A sky full of stories’.
In een driedaagse cursus zullen zij, afwisselend serieus en luchtig, kijken naar enkele van de hemelmythen van oude culturen en wereldbeschavingen en overwegen hoe deze inspiratie kunnen bieden voor vandaag. Op zoek naar verhalen en inspiratie kijken we omhoog. De grootste bron van verwondering die iemand van ons ooit zal kennen, wacht op onze aandacht in een oneindig geduldige stilte – boven ons hoofd. Ze vertelt haar verhalen alleen ‘s nachts in de stilte van talloze lichtpunten: in het ronddwalen van de maan en de planeten.

Ameland is natuurlijk de perfecte plek voor deze expeditie. Het kan er nog echt donker zijn zodat de sterrenhemel zich in al haar pracht laat zien.

Maar de expeditie begint in Franeker, in het Koninklijk Eise Eisinga Planetarium. Dit model van zon, maan, sterren en planeten is het oudste nog werkende planetarium in de wereld. In september 2023 is het bijgeschreven op de Werelderfgoedlijst van Unesco.

Zo combineren we in deze special twee werelderfgoederen: de Waddenzee en het Eisinga Planetarium.

‘A sky full of stories’ start 16 oktober ’s middags in Franeker en eindigt op 20 oktober na het ontbijt. Zaterdag 19 oktober is er een open vertelvoorstelling van Shonaleigh en Simon in De Plaats in Hollum.

Op 16 oktober reizen we uit Franeker samen naar Ameland. We proberen nog een mooie tussenstop te maken die past bij ons thema.

We verblijven in Sier aan Zee, aan de voet van de vuurtoren: https://sieraanzee.nl/ .
Ieder heeft een eigen kamer. Het is mogelijk om een partner mee te nemen.
Bij je verblijf is inbegrepen: overnachtingen, maaltijden, koffie/thee, workshops, één avondvoorstelling, bezoek aan het Eisinga Planetarium.

Aanmelden kan door een mail te sturen aan info@opverhaal.nl.

Kosten bedragen € 595 per persoon.

De special is volgeboekt. Wie zich nu nog aanmeldt komt op de wachtlijst. 

Expedition Ameland
Leben mit den Elementen

Vom 16. bis 20. Oktober 2024 kommen Shonaleigh Cumbers und Simon Heywood mit „Ein Himmel voller Geschichten“ nach Ameland.
In einem dreitägigen Kurs, abwechselnd ernst und unbeschwert, befassen sie sich mit einigen Himmelsmythen antiker Kulturen und Weltzivilisationen und überlegen, wie diese als Inspiration für die Gegenwart dienen können. Wir schauen nach oben auf der Suche nach Geschichten und Inspiration. Die größte Quelle des Wunders, die jeder von uns jemals kennen wird, erwartet unsere Aufmerksamkeit in einer unendlich geduldigen Stille – über unseren Köpfen. Nur nachts erzählt sie ihre Geschichten in der Stille unzähliger Lichtpunkte: im Wandern des Mondes und der Planeten.

Ameland ist natürlich der perfekte Ort für diese Expedition. Dort kann es noch richtig dunkel sein, sodass sich der Sternenhimmel in seiner ganzen Pracht zeigt.

Aber die Expedition beginnt in Franeker, im Royal Eise Eisinga Planetarium. Dieses Modell von Sonne, Mond, Sternen und Planeten ist das älteste funktionierende Planetarium der Welt. Im September 2023 wurde es in die Liste des UNESCO-Weltkulturerbes aufgenommen.

In diesem Special kombinieren wir zwei Welterbestätten: das Wattenmeer und das Eisinga Planetarium.

„Ein Himmel voller Geschichten“ beginnt am 16. Oktober nachmittags in Franeker und endet am 20. Oktober nach dem Frühstück. Am Samstag, 19. Oktober, findet im De Laat in Hollum eine offene Erzählvorstellung von Shonaleigh und Simon statt.

Am 16. Oktober reisen wir gemeinsam von Franeker nach Ameland. Wir versuchen, einen schönen Stopp zu machen, der zu unserem Thema passt.

Wir übernachten in Sier aan Zee, am Fuße des Leuchtturms: https://sieraanzee.nl/.
Jeder hat sein eigenes Zimmer. Es ist möglich, einen Partner mitzubringen.
Ihr Aufenthalt beinhaltet: Übernachtungen, Mahlzeiten, Kaffee/Tee, Workshops, eine Abendvorstellung, Besuch des Eisinga Planetariums.

Sie können sich registrieren, indem Sie eine E-Mail an info@opverhaal.nl senden.

Die Kosten betragen 595 € pro Person.

Das Special ist ausgebucht. Wer sich jetzt anmeldet, wird auf die Warteliste gesetzt.

Expedition Ameland
Living with the Elements

From October 16 to 20, 2024, Shonaleigh Cumbers and Simon Heywood will come to Ameland with ‘A sky full of stories’.
In a three-day course, alternately serious and light-hearted, they will look at some of the sky myths of ancient cultures and world civilizations and consider how these can provide inspiration for today. We look up in search of stories and inspiration. The greatest source of wonder any of us will ever know awaits our attention in an infinitely patient silence – above our heads. She only tells her stories at night in the silence of countless points of light: in the wandering of the moon and the planets.

Ameland is of course the perfect place for this expedition. It can still be really dark there so that the starry sky shows itself in all its splendor.

But the expedition starts in Franeker, at the Royal Eise Eisinga Planetarium. This model of sun, moon, stars and planets is the oldest working planetarium in the world. In September 2023 it was added to the UNESCO World Heritage List.

In this special we combine two world heritage sites: the Wadden Sea and the Eisinga Planetarium.

‘A sky full of stories’ starts on October 16 in the afternoon in Franeker and ends on October 20 after breakfast. On Saturday, October 19, there will be an open storytelling performance by Shonaleigh and Simon in De Laat in Hollum.

On October 16 we will travel together from Franeker to Ameland. We try to make a nice stop that fits our theme.

We are staying in Sier aan Zee, at the foot of the lighthouse: https://sieraanzee.nl/.
Everyone has their own room. It is possible to bring a partner.
Your stay includes: overnight stays, meals, coffee/tea, workshops, one evening performance, visit to the Eisinga Planetarium.

You can register by sending an email to info@opverhaal.nl.
Costs are €595 per person.

The special is fully booked. Anyone who registers now will be placed on the waiting list.